info@obeziteveseker.com 0538 976 83 78 0232 465 00 99

Makaleler

ŞEKER (TİP2) AMELİYATI NEDİR?

ŞEKER (TİP2) AMELİYATI NEDİR?

TİP 2DİYABETTE CERRAHİ TEDAVİNİN ETKİ MEKANİZMASI

Tip 2 diyabet  , diyabet hastalarının %95 ni oluşturmaktadır ve tip 2 diyabet hastalarında obezite oranı tip 1 diyabete göre daha yüksektir.Ancak tip 2 diyabet hastalarının tamamı da obez değildir.Genel olarak tip2 diyabet ve obezite arasındaki oranlar ise şu şekildedir.

Vücut kitle indeksi(vki)              <20 ......zayıf

                                               20-25........normal...................%5

                                               25-30........kilolu......................%45

                                               30-35.........1.derece obez...........%45

                                               35-40.......2.derece obez..............%10

                                               40-50........morbid obez

                                               50>........super obez

Tabloda da görüldüğ gibi tip 2 diyabetli hastaların % 90 ında  vki 25-35 aralığındadır.

   Yüksek vki li tip 2 diyabet hastalarında  asıl olarak yağ dokusundan kaynaklanan insülin direnci mevcut iken , daha düşük vki li tip2 diyabet hastalarında pankresta B hücre işlevlerinde azalma mevcuttur.Bu nedenle yüksek vki li tip2 diyabet hastalarındainsülin direncini azaltmak genel olarak yeterli iken , düşük vki li hastalarda B hücre işlevselliğini arttırmak gerekmektedir.B hücre  fonksyonlarında artış  bir barsak hormonu olanGLP-1  ile sağlanabilir.

  Barsaktan besin alımı sonucu salgılanan hormonlar inkretin hormonlar olarak tanımlanır.Bu hormonlar glukagon benzeri peptit-1(GLP-1) ve glikoz bağımlı insülinotropik peptit(GIP) olarak adlandırılır.GLP -1  ileumdan yani inve barsak son kısmından GIP ise  duedonumdan yani oniki parmak barsağından salgılanır.Tip2 diyabette  bu hormonların dengesi bozuktur.Özellikle sindirime uğrayan gıdaların posalarının ileuma ulaşması GLP-1 hormonunun aktif olmasını sağlar.Ancak günümüzde gıdalar işlenmiş gıdalar olduğu için posaları  ileuma ulaşmamakta ve GLP-1 hormonu aktif olamamaktadır.

  İşte metabolik cerrahi ile biz ileum ile mide arasındaki mesafeyi 250 cm ye indirip , gıdaların buraya ulaşmasını ve GLP-1 hormonunun aktiolmasını ve vücuttaki insülinin kullanılabilir olmasını sağlıyoruz.

 

Sosyal Medyada Paylaş:

Kategoriler