Op. Dr. Taner Akgüner

Op. Dr. Taner Akgüner

GENEL CERRAHİ UZMANI
Op. Dr. Taner Akgüner
çizgi

1962 yılında İzmir'de doğdum. İlk ve orta öğrenimimi İzmir de tamamladım. 1979 yılında İzmir Atatürk lisesini bitirdikten sonra kazandığım İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden 1985 yılında mezun oldum. Mecburi hizmet kurasında Sivas Şarkışla Ortaköy sağlık Ocağını çekerek ilk görevime 17.09.1985 yılında başladım. 1987 yılı Kasım ayında mecburi hizmetimi tamamlamış olarak İzmir Şirinyer 2 nolu Sağlık Ocağına tayin oldum. Aralık 1987- Mart  1989 yılları arasında Ankara Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümeninde askerlik hizmetimi yedek subay olarak tamamladıktan sonra İzmir Şirinyer 2 Nolu Sağlık Ocağındaki görevime geri döndüm.  Eylül 1993 döneminde Tus sınavında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi asistanlığını kazanarak burada göreve başladım. 02.12.1997 tarihinde uzmanlık sınavını vererek Genel Cerrahi Uzmanı oldum. O tarihten itibaren 15.04.2014 tarihine kadar aynı Klinikte Genel Cerrahi Uzmanı olarak çalıştım. 17.04.2014 tarihinden itibaren Özel Ata Sağlık Hastanesinde çalışmaktayım. Evliyim ve bir oğlum var.

KATILDIĞIM KURS VE EĞİTİMLER

 1. Kardiopulmoner resisütasyon; Temel ve ileri yaşam desteği 13-17. 04.1998 Dokuz eylül Üni. Tıp Fakültesi.
 2. Videolaparoskopik fıtık kursu 25-26.05.2000 İzmir Eşrefpaşa Hastanesi.
 3. Rektum Kanseri Tedavisinde Total Mezorektal Eksizyon Kursu 22-23.09.2006.
 4. Cerrahi Gastroenteroloji 11. uzmanlık sonrası Eğitim Kursu 10-11.11.2006.
 5. Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon eğitim Semineri 02.12.2006 İzmir.
 6. Laparoskopic Techniques for ventral and Incisional Hernia Repair 08.06.2007 European Surgical Institute Hamburg Germany.
 7. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası eğitim Kursu 27-30.11.2008 Adana.
 8. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet sonrası Eğitim Kursu 05-08.11.2009 Kuşadası.
 9. Ege Cerrahi Kongresi Laparoskopik Simülatör Eğitimi 23-26.04.2009 Çeşme.
 10. Laparoskopik Antireflü ve Hiatus Cerrahisi Kursu 12-13.11.2012 İ.Ü. Sürekli Tıp EğitimiAraştırma ve Uygulama Merkezi
 11. Cerrahi Endoskopi Eğitimi 22.05.2013-22.08.2013 S.B. İzmir Bozyaka E. Ve A. Hast.
 12. Single Incision Laparoscopic Surgery 23-27.09.2013 Department of Surgery SJOG Hospital Salzburg Austria
 13. Tanısal ve Girişimsel Gastrointestinal Endoskopi Kursu 02-06.10.2013 Bodrum
 14. Tanısal ve Girişimsel Endoskopi, ERCP ve Endosonografi Kursu 16-20.04.2014 Antalya

KONUŞMACI OLARAK KATILDIĞIM KURS VE EĞİTİMLER

 1. Laparoskopik Cerrahi Kursu 18-20.02.2003 İzmir Atatürk Eğitim ve Araşt. Hast.
 2. Sterilizasyona genel bakış 24.11.2005 İzmir Atatürk Eğitim ve Araşt. Hast.
 3. Tıbbi Hukuk, Tıbbi Etik Ve Tıp Felsefesi 08-09.06.2006 Çorlu Askeri Hastanesi

KATILDIĞIM KONGRE VE TOPLANTILAR

 1. 12. Bölgesel Bilimsel Cerrahi Kongresi 27-29.10.1995 Bursa.
 2. 4.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 05-09.03.1996 Kuşadası.
 3. Ulusal Cerrahi Kongresi 15-19.05.1996 Antalya.
 4. Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği 1. Bölgesel Bilimsel Toplantısı 22-24.11.1996 Pamukkale.
 5. Euro Asian Congress of Endoskopic Surgery 17-21.06.1997 İstanbul.
 6. International hepatopancreatobiliary association Türkiye Birimi Hepatopankreatobilier Bilimler Kongresi 01-04 .11.1997 İzmir.
 7. 1. Bölgesel Travma ve acil Cerrahi Kongresi 17-20.12.1998 Bursa.
 8. Ulusal Cerrahi Kongresi 06-10.05.1998 İzmir.
 9. 8. Ulusal kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 13-16.09.1999 Antalya.
 10. 1. Ulusal Tiroid Cerrahisi Kongresi 06-09.10.1999 İstanbul.
 11. 3. Kepan Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Kongresi 23-26.11.2000 İstanbul.
 12. 4. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 03-06.04.2000 İstanbul.
 13. 6. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 22.09.2001 İstanbul
 14. 1. Congress of the World Society for Breast Health 22-26.09.2001 İstanbul
 15. 16. Antibiotik ve Kemoterapi kongresi 04-09.06.2001 Antalya
 16. 5. Ulusal endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 22-25.04.2002 İstanbul.
 17. Ulusal Cerrahi Kongresi 15/19.05.2002 Antalya.
 18. 10. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 07-11.09.2003 Antalya.
 19. Ege Fıtık Günleri 23-24.09.2004 İzmir.
 20. Ulusal Cerrahi Kongresi 26-30.05.2004 Antalya.
 21. 19. Ankem Klinikleri ve tıp Bilimleri Kongresi 30.05-03.06.2004 Antalya.
 22. Ulusal Fıtık Kongesi 18-21.05.2005 Kapadokya.
 23. Ulusal Cerrahi Kongresi 24.28.05.2006 Antalya.
 24. 1. Ulusal Meme Kanseri Konsensus Toplantısı 15-19.11.2006 Bodrum.
 25. 21. Biennial Congress of International Society of the University of Colon and Rectal Surgeons 25-28.06.2006 İstanbul.
 26. 5. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi 04/08.04.2007 Antalya.
 27. Cerrahi Günleri 2 02-04.11.2007 Eskişehir.
 28. 2. Uludağ Genel Cerrah,de Güncel Yaklaşım günleri 08-11.03.2007 Uludağ.
 29. 2008 Cerrahi Günleri 19.04.2008 İstanbul.
 30. Ulusal Cerrahi Kongresi 28-31.05.2008 Antalya.
 31. 1. Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi 30.04-03.05.2009 Girne.
 32. Ege Cerrahi Kongresi 23-26.04.2009 Çeşme.
 33. 1. Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi 30.04-03.05.2009 KKTC
 34. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi 26-29.05.2010 Ankara
 35. 13. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 18-22.05.2011 Antalya
 36. Ege Cerrahi Günleri 07-08.11.2011 İzmir
 37. KTRCD İlkbahar Sempozyumu 13-15.04.2012 Edirne
 38. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi 23-27.05.2012 İzmir
 39. Mide Kanseri Cerrahi Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar 05.11.2012 İzmir
 40. 16. Annual Meeting of the European Society of Surgery 22-24.11.2012 İstanbul
 41. 14. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 15-19.05.2013 Antalya
 42. 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 02-06.10.2013 Bodrum
 43. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20.04.2014 Antalya

ULUSLARARASI YAYINLANMIŞ MAKALELER

 1. Thick-needle vacuum-assisted biopsy technique for inflammatory breast carcinoma diagnosis, Acta Cirirgica Brasileira-Vol 21 2006.
 2. Does near total thyroidectomy offer advantage over total thyroidectomy in terms of postoperative hypocalcemia? International journal of Surgery xxx (2009) 1-6.
 3. Preventive Effect of Pentoxifylline on acute Radiation Damage via Antioxidant and Anti-inflammatory Pathways, Dig Dis Sci 2009.
 4. Early prediction of hypocalcemia after thyroidectomy by parathormone measurement in surgical site irrigation fluid, International journal of Surgery xxx (2009) 1-6.
 5. Flapless conventional thyroidectomy: a prospective, randomized study. Surgery Today 2010 Nov;40(11):1018-22
 6. Acute small bowel obstruction due to ileal endometriosis: a case report and review of the most recent literature. Vojnosanit Pregl. 2012 Nov;69(11)

ATIF ALAN YAYINLAR

 1. Erciyes Tıp Dergisi 2009  Atıf SCIE Harici
 2. INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES 2012  Atıf SCIE de Yayınlanan
 3. BMC SURGERY 2012  Atıf SCIE Harici
 4. CLINICAL OTOLARYNGOLOGY 2012  Atıf SCIE de Yayınlanan
 5. SURGICAL PRACTICE 2013  Atıf SCIE de Yayınlanan
 6. JOURNAL OF GASTROINTESTINAL & DIGESTIVE SYSTEM 2014  Atıf SCIE Harici

ULUSAL YAYINLANMIŞ MAKALELER

 1. Postoperatif İntraabdominal Yapışıklıkların Önlenmesinde Metilen Mavisinin Etkisi, Bursa Devlet Hast. Bült. 17(2)119-121, 2001
 2. Rektum Kanserlerinin Cerrahi Tedavisi, İzmir Atatürk Eğit. Hast. Tıp Dergisi 2001, 39(4) 43-46.
 3. Laparoskopik Kolesistektomi Hastaya Yüklenen Metabolik Stresi Azaltıyormu? İzmir Atatürk Eğit. Hast. Tıp Dergisi 2001, 39(3) 35-38.
 4. Post-operatif Fıtık Onarımında Polipropilen Yama Kullanımı, İzmir Atatürk Eğit. Hast. Tıp Dergisi 2002, 40(1) 71-74.
 5. Mekanik Barsak Obstrüksiyonları, İzmir Atatürk Eğit. Hast. Tıp Dergisi 2002, 40(3) 41-48.
 6. Opere kist Hidatiklerde Erken Nüks sorunu, İzmir Atatürk Eğit. Hast. Tıp Dergisi 2003, 41 (4) 257-260.
 7. Kesici Delici Aletlere Bağlı Penetran Abdominal Yaralanmalarda Selektif Non-operatif Yaklaşımın Değerlendirilmesi, SSK Tepecik Hast. Derg. 2003, 13(3), 137-142.
 8. Obstrüksiyon İle Komplike Çekum Kanserlerinde Acil Girişimle Yapılan Anastomozların Güvenliği; Retrospektif Bir Çalışma, SSK Tepecik Hast. Derg. 2004, 14(2), 115-118.
 9. Kesici Delici Aletlerle Oluşan Kolon Yaralanmalarında Primer Tamir Güvenlimidir? SSK Tepecik Hast. Derg. 2004, 14(2), 109-113.
 10. İleri Evre Kolerektal Kanserlerde Palyatif Rezeksiyonların Ortalama Sağkalıma Etkisi, SSK Tepecik Hast. Derg. 2005, 15(2), 105-109.
 11. Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Trokar Giriş Yerine Metastaz; Bir Olgu Sunumu, İzmir Atatürk Eğit. Hast. Tıp Dergisi 2005, 43 (1) 43-45.
 12. Laparoskopik Kolesistektomi ve Doku Doku Hasarı; Monopolar Enerjiye Karşılık Ultrasonik Enerji Kullanımı, Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Dergisi 2007; 14(1), 27-32.
 13. Pankreas Başı Tümörü Gibi Davranan Duodenal Gastrointestinal Stromal Tümör, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 14(1) 41-43, 2007.
 14. Periduktal Stromal Sarkom, Meme Sağlığı Dergisi, 2007 Cilt;3 Sayı 2.
 15. Akut Kolesistitlerde Laparoskopik Kolesistektominin Zamanlanması, İzmir Atatürk Eğit. Hast. Tıp Dergisi 2007, 45(1) 17-22.
 16. İdyopatik Total Mide Nekrozu, Ulusal Cerrahi Dergisi, 2008 Cilt 24 Sayı 2.
 17. Invasive Cystic Hypersecretory Ductal Carcinoma of The Breast, Meme Sağlığı Dergisi 2008 Cilt4 Sayı2.
 18. Ulusal Cerrahi Dergisi 2008  Yurtiçi Makale

KONGRELERDE SUNULMUŞ SERBEST BİLDİRİ VE POSTERLER

 1. Kolon Travmalarında Cerrahi Tedavi, 1. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 1995 İstanbul.
 2. Cerrahi Tedavi Kalitesinin Possum Skorlama Sistemi Kullanılarak Değerlendirilmesi, Ulusal Cerrahi Kongresi, 1996 Antalya.
 3. Laparoskopik ve Açık Kolesistektomilerin Metabolik parametrelerle Karşılaştırılması, Ulusal Cerrahi Kongresi, 1998 İzmir.
 4. Askorbik Asitin SIRS ta Antioksidan Etkisi, Ulusal Cerrahi Kongresi, 1998 İzmir.
 5. Cerrahi Kliniklerinde Acil- Elektif Hastaların Tedavi Kalitelerinin Karşılaştırılması, Ulusal Cerrahi Kongresi, 1998 İzmir.
 6. Nodüler Guatrlar İzlenmeli mi? 1. Ulusal Tiroid Cerrahisi Kongresi, 1999 İstanbul.
 7. Peptik Ülser Perforasyonlarında Cerrahi Tedavi, Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 2000, İstanbul.
 8. Bursa Devlet Hastanesi Bülteni 2001  Yurtiçi Makale
 9. Kesici Delici Aletlerle Oluşan Kolon Yaralanmalarının Retrospektif İncelenmesi; 38 Olgu, 10. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 2003 Antalya.
 10. Situs İnversus Totalis ve Akut Apendisit; 2 Olgu, 10. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 2003 Antalya.
 11. Mekanik Obstrüksiyon Yapan Cekum Kanserleri, 10. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 2003 Antalya.
 12. Hipertiroidili Hastalarda postoperatif Hipertiroidizim Nüksünün Değerlendirilmesi, Ulusal Cerrahi Kongresi 2004 Antalya.
 13. Kolorektal Kanserlerde Nonküratif cerrahinin Sonuçları ve Prognostik Faktörler, Ulusal Cerrahi Kongresi 2004 Antalya.
 14. Bilateral İnguinal Herniler Tek Seansta mı Onarılmalıdır? Ulusal Cerrahi Kongresi 2004 Antalya.
 15. Periduktal Stromal Sarkom, 8. Ulusal Meme Hastalıkları kongresi 2005 İstanbul.
 16. Enflamatuar Meme Kanserlerinin Tanısında Alternatif Bir Yöntem; Kalın İğne Aspirasyon Biopsisi, 8. Ulusal Meme Hastalıkları kongresi 2005 İstanbul.
 17. Akut Kolesistitlerde Laparoskopik Kolesistektominin Zamanlaması,  Ulusal Cerrahi Kongresi 2006 Antalya.
 18. Pilonidal Sinüs Tedavisinde Limberg, V-Y ve Rotasyon Fleplerinin Karşılaştırılması, Ulusal Cerrahi Kongresi 2004 Antalya.
 19. Duodenal Ülser Perforasyonlarında Perforasyon Çapının ve ASA skorunun Morbidite ve Mortalite Oranlarına etkisi, 2. Uludağ Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Kongresi 2007 Bursa.
 20. Tiroid Nodüllerinde Kuşkulu Sitoloji; Histopatolojik Korelasyon ve Cerrahi Yaklaşımımız, 2. Uludağ Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Kongresi 2007 Bursa.
 21. Abdominal Kompartman Sendromuna Neden Olan Oglivie Sendromu; Bir Olgu Sunumu, 11. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 2007 Bodrum,
 22. Mide Tümörü Perforasyonları; 10 yıllık Deneyimimiz, 6. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 2007 Antalya.
 23. 9th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, First ESTES Congress. Budapest 2008  Yurtdışı Poster
 24. Ulusal Cerrahi Kongresi 2008  Yurtiçi Poster
 25. Ulusal Cerrahi Kongresi 2008  Yurtiçi Poster
 26. Ege Cerrahi Kongresi 2009  Yurtiçi Poster
 27. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 2009  Yurtiçi Poster
 28. Ege Cerrahi Kongresi 2009  Yurtiçi Poster
 29. Ege Cerrahi Kongresi 2009  Yurtiçi Sözlü Bildiri
 30. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 2011  Yurtiçi Poster
 31. HEPATOPANKREATİKOBİLİER CERRAHİ KONGRESİ 2011  Yurtiçi Poster
 32. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 2011  Yurtiçi Poster
 33. VOJNOSANITETSKI PREGLED 2012  SCIE Vaka Sunumu
 34. Ulusal Cerrahi Kongresi 2012  Yurtiçi Poster
 35. Ulusal Cerrahi Kongresi 2012  Yurtiçi Poster
 36. Ulusal Cerrahi Kongresi 2012  Yurtiçi Poster
 37. ANNUAL MEETING OF EUROPEAN SOCIETY OF SURGERY 2012  Yurtdışı Poster
 38. ANNUAL MEETING OF EUROPEAN SOCIETY OF SURGERY 2012  Yurtdışı Poster
 39. Ulusal Cerrahi Kongresi 2012  Yurtiçi Poster
 40. Ulusal Cerrahi Kongresi 2012  Yurtiçi Poster
 41. Ulusal Cerrahi Kongresi 2012  Yurtiçi Poster
 42. ULUSAL TRAVMA VE ACİL CERRAHİ KONGRESİ 2013  Yurtiçi Poster
 43. Ulusal Patoloji Kongresi 2013  Yurtiçi Poster
 44. ULUSAL KOLON VE REKTUM CERRAHİSİ KONGRESİ 2013  Yurtiçi Poster
 45. ULUSAL TRAVMA VE ACİL CERRAHİ KONGRESİ 2013  Yurtiçi Poster