TİROİDNi ČVOROVi (NODUSI)

TİROİDNi ČVOROVi (NODUSI)

Lezije koje se razlikuju od okolnog parenhima štitaste žlezde i koje se mogu radiološki odvojiti nazivaju se tiroidni čvorovi .Dok je učestalost čvorova koji se mogu osetiti dodirom 3-7%, učestalost nodula koji se ne mogu klinički otkriti, ali se detektuju ultrazvukom je između 20-76%. Većina čvorova se slučajno nađe tokom slikovnog pregleda (ultrasonografija). Učestalost 432 nodula raste sa godinama.    

Tiroidni čvor
 Kada se u kliničkoj praksi otkrije čvor na štitnoj žlezdi, najviše se strahuje da može biti maligni (zločudan). Međutim, treba imati na umu da je većina ovih lezija benigna i da će pacijent biti praćen jednostavno nakon uradjene dobre procene. Čvorovi na štitnoj žlezdi mogu biti pojedinačni ili višestruki, čvrsti, cistični ili mešoviti, funkcionalni ili nefunkcionalni.

 Kada se otkrije čvor na štitnoj žlezdi, najvažniji pristup je utvrđivanje da li je čvor benigni ili maligni. Verovatnoća maligniteta u čvorovima je 5%.

Faktori Koji Povećavaju Rizik od Maligniteta u Čvorovima:

 • Ako je u detinjstvu
 • Muški pol,
 • Ako se čvor pojavio posle 45. godine
 • Naglo povečanje  čvora
 • Sa pračenjem promuklosti glasa
 • Podatak o Izlaganju  zračenju vrata u detinstvu ili izlaganje incidentnom zračenju
 • Prisustvo karcinoma štitne žlezde u porodici
 • Hladni čvor na scintigrafiji (verovatnoća maligniteta kod hladnih čvorova dostiže 15%, dok je stopa maligniteta kod vrućih čvorova <1%).
 • Prisustvo čvrstog, fiksnog, nepravilnog, velikog čvora na pregledu
 • Rizičan izgled ultrazvučnog pregleda
 • Ultrasonografski nalazi koji povećavaju mogućnost maligniteta čvorova:
 • Veliki Čvor(>4 cm),
 • Bez Oreola,
 • Nepravilne granice ,
 • Rizični limfni čvorovi na vratu
 • Hipoehogena struktura ,
 • Nepravilne granice,
 • Mikrokalcifikacije,
 • Povećano snabdevanje krvlju u mešovitim čvorovima,
 • U poprečnom položaju, visina nodula je veća od širine .
 • U kojim čvorovima treba uraditi aspiracionu biopsiju štitaste žlezde tankom iglom?
 • Svi čvrsti čvorovi veći od 10 mm
 • Polučvrsti čvorovi veći od 15 mm
 • Čvorovi sa visokim potencijalom maligniteta

Biopsiju iglom treba uraditi na svim čvorovima kod ljudi koji imaju porodičnu istoriju raka štitaste žlezde, ili koji su bili izloženi radioterapiji ili zračenju u detinjstvu.

Kod čistih cističnih čvorova biopsija je nepotrebna ako nema rizične pojave u zidu ciste. Ciste tipa B mogu da se dreniraju ako su velike.

 


Whatsapp

Hemen Ara

Instagram

Randevu