Guatr ve Troid

Guatr ve Troid

TİROİD NODÜLÜ
Çevre tiroid parankiminden farklı ve radyolojik olarak ayrılabilen lezyonlara tiroid nodülü denir. Elle hissedilebilecek nodül sıklığı %3 - 7 iken, klinik olarak saptanamayan ancak ultrasonografide tespit edilen nodül sıklığı %20 - 76 arasında rapor edilmektedir. Nodüllerin çoğu yapılan görüntüleme incelemesi (ultrasonografi) sırasında tesadüfen bulunur. Nodül görülme sıklığı yaşla birlikte artış gösterir.

Tiroid nodülü

Klinik pratikte tiroidde bir nodül saptandığında en çok korkulan bunun malign (kötü huylu) olabileceğidir. Ancak bu lezyonların çoğunun benign olduğu ve iyi bir değerlendirmeden sonra hastanın basitçe takip edileceği unutulmamalıdır. Tiroid nodülleri tek veya çok sayıda, solid, kistik veya karışık yapıda, fonksiyonlu ya da fonksiyonsuz olabilir.

Bir tiroid nodülü saptandığında en önemli yaklaşım nodülün benign ya da malign olduğunun tespit edilmesidir. Nodüllerde malignite görülme ihtimali %5’dir.

Nodülde Malignite Riskini Arttıran Faktörler:

 • Çocukluk çağında görülmesi
 • Erkek cinsiyet,
 • 45 yaş üzerinde yeni çıkan nodül
 • Nodülde hızlı büyüme
 • Eşlik eden ses kısıklığı
 • Radyasyona maruz kalmak ya da çocukluk çağında boyna radyoterapi almak
 • Ailede tiroid kanseri varlığı
 • Sintigrafide soğuk nodül (soğuk nodülde malignite olasılığı %15’lere ulaşırken, sıcak nodüllerde habaset oranı < %1 dir.)
 • Muayenede sert, fikse, sınırları düzensiz, büyük nodül varlığı
 • Riskli ultrasonografi görünüşü
 • Nodüllerin malign olma ihtimalini arttıran ultrasonografi bulguları:
 • Büyük nodül (>4 cm),
 • Halo olmaması,
 • Düzensiz sınırlar,
 • Boyunda riskli lenf nodları,
 • Hipoekojenik yapı,
 • Düzensiz sınırlar,
 • Mikrokalsifikasyonlar,
 • Karışık nodül içi kanlanma artışı,
 • Transvers pozisyonda nodülün yüksekliğinin eninden fazla olması.

Tiroid ince iğne aspirasyon biopsisi hangi nodüllere yapılmalıdır?

 • 10 mm’den büyük tüm solid nodüller
 • 15 mm’den büyük semisolid nodüller
 • Malignite potansiyeli yüksek olan nodüller

Ailesinde tiroid kanseri öyküsü olan, çocukluğunda radyoterapi ya da radyasyon maruziyeti olan kişilerdeki tüm nodüllere iğne biyopsi yapılmalıdır.

Saf kistik nodüllerde kist duvarında riskli görünüm yoksa biopsi gereksizdir. B tip kistler büyükse boşaltılabilir.


Whatsapp

Hemen Ara

Instagram

Randevu