Operacionet onkologjike

Operacionet onkologjike

Në fushën e kirurgjisë së kancerit kryhen procedura kirurgjikale minimale invazive, të cilat zënë një vend të rëndësishëm në operacionet dhe trajtimin e kancerit.

Në Këshillin Multidisiplinar të Tumorit, planet specifike të trajtimit për pacientin përcaktohen duke diskutuar trajtimet që do të përdorim ne mbledhjet e vlerësimit të pacientëve.

Në departamentin tonë të Kirurgjisë së Përgjithshme kryhen operacionet ne drejtim të; Kancerit të gjirit dhe sëmundjet beninje të gjirit, kanceri i ezofagut dhe sëmundjet beninje, kanceri i stomakut, tumoret e zorrës së trashë (kolonit) - rektumit, tumoret anorektale, tumoret beninje dhe malinje të mëlçisë, cistat, tumoret e fshikëzës së tëmthit dhe të rrugëve biliare, cistat dhe tumoret e pankreasit . 
 


Whatsapp

Hemen Ara

Instagram

Randevu